English | Chinese

  Giới thiệu
  Sản phẩm
  Công nghệ
      Dây chuyền xi mạ
      Dây chuyền mạ kẽm
      Dây chuyền mạ thiếc
      Hệ thống xử lư hơi và
          nước thải

      Kiểm tra chất lượng sản 
          phẩm
 và đóng gói
      Pḥng hóa nghiệm

  Khách hàng
  Liên hệ

Pḥng hóa nghiệm


Pḥng phân tích hóa chất

• Phân tích nồng độ dung dịch của các bể mạ.
• Kiểm tra chất lượng lớp mạ:
– Độ dày lớp mạ
– Độ bền lớp xi: phun muối ...
• Lưu trữ các hồ sơ liên quan đến chất lượng xi mạ.

Máy đo độ dày Máy phun muối Máy đo độ dày cảm ứng

 
Giới thiệu | Sản phẩm | Công nghệ | Khách hàng | Liên hệ
  
Copyright(C) 2008 Tinhcong Electroplating Co., LTD All Right Reserved