English | Chinese

  Giới thiệu
  Sản phẩm
  Công nghệ
      Dây chuyền xi mạ
      Dây chuyền mạ kẽm
      Dây chuyền mạ thiếc
      Hệ thống xử lư hơi và
          nước thải

      Kiểm tra chất lượng sản 
          phẩm
 và đóng gói
      Pḥng hóa nghiệm

  Khách hàng
  Liên hệ

Kiểm tra chất lượng sản phẩm và đóng gói


Kiểm tra chất lượng ngoại quan của lớp mạ: 
– Dộp
– Gai, nhám
– Sét
– Mờ
– Cháy
– Vàng
– Không ăn xi
– Biến dạng
• Kiểm tra số lượng – khối lượng sản phẩm thành phẩm.
• Đóng gói, bao b́ theo yêu cầu của khách hàng.

 
 
Giới thiệu | Sản phẩm | Công nghệ | Khách hàng | Liên hệ
  
Copyright(C) 2008 Tinhcong Electroplating Co., LTD All Right Reserved