English | Chinese

  Giới thiệu
  Sản phẩm
  Công nghệ
      Dây chuyền xi mạ
      Dây chuyền mạ kẽm
      Dây chuyền mạ thiếc
      Hệ thống xử lư hơi và
          nước thải

      Kiểm tra chất lượng sản 
          phẩm
 và đóng gói
      Pḥng hóa nghiệm

  Khách hàng
  Liên hệ

Công nghệ

Dây chuyền xi mạ Niken

Dây chuyền mạ thiếc

Dây chuyền mạ kẽm Dây chuyền mạ kẽm

Kiểm tra chất lượng sản phẩm và đóng gói

Pḥng hóa nghiệm

Hệ thống xử lư hơi

 Hệ thống xử lư nước thải

 
 
Giới thiệu | Sản phẩm | Công nghệ | Khách hàng | Liên hệ
  
Copyright(C) 2008 Tinhcong Electroplating Co., LTD All Right Reserved